SỰ NGHIỆPSỰ NGHIỆP

CNC Industries luôn tìm kiếm những cá nhân chăm chỉ, năng động trong mọi lĩnh vực của công ty đang phát triển nhanh chóng này. Nếu bạn thấy phù hợp với việc làm việc với một đội ngũ mạnh mẽ và đa dạng chuyên phục vụ các lĩnh vực Khai thác, Dầu khí thì hãy thường xuyên xem lại các tin tuyển dụng hoặc gửi sơ yếu lý lịch của bạn tới: jobs@cncindustries.com